Ekonomi dan Bisnis Informasi (Ganjil 2012-2013, LEN)
(EBI-GJ1213) 
Electrical Engineering & Information Technology | Faculty of Engineering | UGM
© 2022 PUSKAPTIK JTETI Team